Site-informatie

©Copyright 2012-2019 Popkoor Gouda
Alle rechten voorbehouden.
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan het Popkoor Streetlife Gouda.

U krijgt hierbij het recht algemene informatie over onze activiteiten over te nemen op de wijze die u zelf wilt.

Indien u van mening bent dat er intellectueel eigendom van u tegen uw wil op deze website is geplaatst, dan kunt u dat melden.

Disclaimer

Streetlife doet zijn uiterste best om de aangeboden informatie zo volledig en correct mogelijk te laten zijn. Het geeft hieromtrent echter geen garanties.
Het koor aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit foutieve informatie op, danwel defecte programmatuur afkomstige van deze website.

 

©Copyright 2012-2019  –  Popkoor Streetlife
U krijgt hierbij het recht deze informatie te kopiëren.